چگونه شیر را بجوشانیم؟

چگونه شیر را بجوشانیم؟

SHARE:

یک پارچ شیر جوش خوب برای جوشاندن شیر باید لبه های صافی داشته باشد و از جنس استیل ضد زنگ باشد و دارای قسمتی باشد که شیر از آنجا به ظرف دیگر سرریز شود. ...

یک پارچ شیر جوش خوب برای جوشاندن شیر باید لبه های صافی داشته باشد و از جنس استیل ضد زنگ باشد و دارای قسمتی باشد که شیر از آنجا به ظرف دیگر سرریز شود. و البته آنقدر بزرگ باشد که دو برابر میزان مورد نیاز یک وعده را بتوان در آن جوشاند.

به راحتی شیر را درون پارچ استیل بریزید و تا دو و نیم سانتیمتر زیر قسمت سرریز شیر، ظرف را می توانید پر کنید. تا هر قسمتی که ظرف را پر کردید همیشه تا همانجا ظرف رو پر کنید. زیرا میزان نهایی شیر را به شما نشان می دهد.

فراموش نکنید قبل از روشن کردن گاز، منفذهای روی سر شیرجوش را باز کنید تا بخار آب به راحتی از آنجا خارج شود. و بعد از تمام شدن کار هم باید این منفذ ها را تمیز کنید زیرا به طول عمر شیر جوش کمک می کند و برای استفاده های بعدی مطمئن خواهید بود چیزی از قبل آنجا نمانده است.

من هر بار که به یک کافی شاپ می روم و سفارش شیر میدهم وقتی میبینم روی شیر چربی وجود دارد بسیار ناامید می شود. این نشانه یک کافی شاپ زیر متوسط است. هم زدن شیر نکته اصلی در این زمینه است. شیرجوش را در حالتی قرار دهید که به شما امکان بدهد درون آن را ببینید و البته نسبت به دما نیز حساس باشید. در زمان جوشاندن شیر با یک وسیله خارجی حدود ۲ سانتیمتر از روی شیر را به آرامی هم بزنید و با دست دیگرتان منافذ را باز کنید تا بخار خارج شود.این کار باعث می شود حباب ها به راحتی از شیر خارج شود. زمانی که شیرجوش به میزانی داغ شد که با دست نمی توانستید آن را نگه دارید زمانی است که می توانید گار را خاموش کنید.

هدف شما این است که شیری تهیه کنید که هم خوشمزه باشد و هم از طعم خوبی برخوردار باشد و به راحتی هضم شود.

نظرات

وردپرس: 0
دیسکاز: 0