Category: نوشیدنی های گرم

چطور قهوه خوران حرفه ای در سراسر جهان قهوه خود را آماده می کنند؟

چطور قهوه خوران حرفه ای در سراسر جهان قهوه خود را آماده می کنند؟

ترجمه ای از نوشته ی ملینا لیبرمن سوزان نلسون – اگر هنرِ آماده سازی قهوه چیزی به ما آموخته باشد این است که، راه های مختلفی برای درست کردن قهوه وجود دا...